[…] λέγεται ἀνὴρ ἄριστος γενέσθαι Σπαρτιήτης Διηνέκης· τὸν τόδε φασὶ εἰπεῖν τὸ ἔπος πρὶν ἢ συμμῖξαι σφέας τοῖσι Μήδοισι, πυθόμενον πρός τευ τῶν Τρηχινίων ὡς ἐπεὰν οἱ βάρβαροι ἀπίωσι τὰ τοξεύματα, τὸν ἥλιον ὑπὸ τοῦ πλήθεος τῶν ὀιστῶν ἀποκρύπτουσι· τοσοῦτο πλῆθος αὐτῶν εἶναι. [2] τὸν δὲ οὐκ ἐκπλαγέντα τούτοισι εἰπεῖν ἐν ἀλογίῃ ποιεύμενον τὸ Μήδων πλῆθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ὁ Τρηχίνιος ξεῖνος ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυπτόντων τῶν Μήδων τὸν ἥλιον ὑπὸ σκιῇ ἔσοιτο πρὸς αὐτοὺς ἡ μάχη καὶ οὐκ ἐν ἡλίῳ. ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα τοιουτότροπα ἔπεα φασὶ Διηνέκεα τὸν Λακεδαιμόνιον λιπέσθαι μνημόσυνα·

Ηρόδοτος, Iστορίαι, VII, 226

Leonida bronzo presso le Termopili
[…] si dice che l’uomo più coraggioso sia stato lo Spartiate Dienece, colui che raccontano abbia pronunciato questa frase prima di venire alle mani con i Medi, avendo sentito dire da uno dei Trachini che, quando i barbari avessero lanciato i loro dardi, con la moltitudine delle frecce avrebbero nascosto il sole, tanto grande era il loro numero; egli allora, per nulla spaventato, avrebbe risposto a queste parole, senza tener in alcun conto il numero dei Medi, che l’ospite Trachinio dava loro buone notizie se, oscurando i Medi il sole, la battaglia si sarebbe svolta per loro all’ombra e non al sole. Questi e altri motti dello stesso tenore si dice che abbia lasciato come ricordo lo spartano Dienece.
Erodoto, Storie, VII, 226

Print Friendly, PDF & Email
Nemulisse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Theme: Overlay by Kaira
Everybody lies