Οἴαν τὰν υάκινθον ἐν οὔρεσι ποίμενες ἄνδρες            Come il giacinto che i pastori sui monti pestano
πόσσι καταστείβοισι, χάμαι δ’ ἐπιπορφύρει ἄνθος.      coi piedi, e a terra il fiore purpureo sanguina.

Σαπφώ Απόσπασμα 94                                                    Saffo, frammento 94

 
C.A. Mengin – Saffo

Torniamo a studiare i classici: hanno già detto tutto in modo impareggiabile!
Print Friendly, PDF & Email
Nemulisse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Theme: Overlay by Kaira
Everybody lies