Vitti na crozza
Vitti na crozza supra nu cannuni
fui curiusu e ci vossi spiari
idda m’arrispunnìu cu gran duluri
murivu senza toccu di campani.
Si nni jeru, si nni eru li mè anni
si nni jeru si nni jeru nun sacciu unni
ora ca sugnu vecchiu di uttant’anni
chiamu la morti e idda m’arrispunni.
cunzàtimi cunzàtimi lu me lettu
ca di li vermi sugnu mangiatu tuttu
si nun lu scuntu cca lu me piccatu
lu scuntu a l’àutra vita a chiantu ruttu
c’è nu giardinu ammezzu di lu mari
tuttu ntissutu di aranci e ciuri
tutti l’aceddi ci vannu a cantari
puru li sireni ci fannu all’amuri
Print Friendly, PDF & Email
Nemulisse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Theme: Overlay by Kaira
Everybody lies